Αρχική Σελίδα
Παράδειγμα εκτέλεσης προγράμματος CLIPS
Εδώ μπορείτε να παρακολουθήσετε τον τρόπο με τον οποίο "φορτώνονται" και εκτελούνται τα παραδείγματα σε CLIPS. Χρησιμοποιείται το παραδείγμα της διάγνωσης βλάβης βασισμένης σε μοντέλο. Τα υπόλοιπα παραδείγματα εκτελούνται με παραπλήσιο τρόπο.

 
Προσωπική Σελίδα Προσωπική Σελίδα Προσωπική Σελίδα Προσωπική Σελίδα Προσωπική Σελίδα