Αρχική Σελίδα

[επιστροφή] Τμήματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης που
χρησιμοποίησαν το βιβλίο ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

 Πληροφορικής  Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 Εφαρμοσμένης Πληροφορικής  Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
 Πληροφορικής  Πανεπιστήμιο Πειραιά
 Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών  Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 Ηλεκτρολόγων Μηχ/κών και Μηχ/κών Η/Υ  Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο
 Πληροφορικής  Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχ/κών Υπολογιστών  Πολυτεχνείο Κρήτης
 Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης  Πολυτεχνείο Κρήτης
 Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων  Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
 Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών  Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
 Πληροφορικής  Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
 Μηχ/κών Πληροφορικής και Επικοινωνιακών Συστημάτων  Πανεπιστήμιο Αιγαίου
 Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας  Πανεπιστήμιο Αιγαίου
 Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων  Πανεπιστήμιο Αιγαίου
 Επιστήμης Υπολογιστών  Πανεπιστήμιο Κρήτης
 Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής  Πανεπιστήμιο Πατρών
 Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών  Πανεπιστήμιο Πατρών
 Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης  Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
 Πληροφορικής  ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
 Πληροφορικής  ΤΕΙ Αθηνών
 Βιομηχανικής Πληροφορικής  ΤΕΙ Καβάλας
 Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών  ΤΕΙ Λάρισας
 Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών  ΤΕΙ Λαμίας
   
  [επιστροφή]
 
 
Προσωπική Σελίδα Προσωπική Σελίδα Προσωπική Σελίδα Προσωπική Σελίδα Προσωπική Σελίδα