Συγγραφείς:
Βλαχάβας Ιωάννης, Κεφαλάς Πέτρος, Βασιλειάδης Νικόλαος
Ρεφανίδης Ιωάννης, Κόκκορας Φώτης, Σακελλαρίου Ηλίας
Ομάδα Λογικού Προγραμματισμού και Ευφυών Συστημάτων (LPIS group)
Σελίδες 600,  ISBN: 960-7013-28-X


Από 3/2006 κυκλοφορεί το Τεχνητή Νοημοσύνη: 3η Έκδοση.


Τεχνητή Νοημοσύνη είναι ο τομέας της επιστήμης των υπολογιστών που ασχολείται με τη σχεδίαση ευφυών (νοημόνων) υπολογιστικών συστημάτων, δηλαδή συστημάτων που επιδεικνύουν χαρακτηριστικά που Εξώφυλλοσχετίζουμε με τη νοημοσύνη στην ανθρώπινη συμπεριφορά.

Το βιβλίο αυτό προσεγγίζει το θέμα της Τεχνητής Νοημοσύνης οριοθετώντας τα προβλήματα που αυτή αντιμετωπίζει, περιγράφοντας τρόπους αναπαράστασης της γνώσης των προβλημάτων και παρουσιάζοντας αλγορίθμους αναζήτησης των λύσεων τους.

Το περιεχόμενο συμπληρώνεται με τη μελέτη κλασσικών εφαρμογών που ιστορικά ανήκουν στην περιοχή, όπως ο σχεδιασμός ενεργειών, η μηχανική μάθηση, τα έμπειρα συστήματα, κ.α. ενώ για λόγους πληρότητας γίνεται συνοπτική παρουσίαση και άλλων δημοφιλών εφαρμογών, όπως για παράδειγμα η ρομποτική και η μηχανική όραση.

Σκοπός του βιβλίου είναι να αποτελέσει διδακτικό εγχειρίδιο για τη διδασκαλία του μαθήματος της Τεχνητής Νοημοσύνης, καθώς και συναφών μαθημάτων όπως Έμπειρα Συστήματα και Συστήματα Λήψης Αποφάσεων. Κάποια θέματα αναπτύσσονται σε μεγαλύτερο βάθος και απευθύνονται σε μεταπτυχιακούς φοιτητές ή ερευνητές, αποτυπώνοντας την πολυετή ερευνητική εμπειρία της συγγραφικής ομάδας σε αυτά.

Με την προσπάθεια αυτή επιχειρείται να καλυφθεί ένα κενό της Ελληνικής βιβλιογραφίας για ένα τόσο σημαντικό θέμα και να προαχθεί κατά το δυνατό η διάδοση και εφαρμογή της Τεχνητής Νοημοσύνης στον Ελληνικό εκπαιδευτικό και ερευνητικό χώρο.

Συνοπτικός Πίνακας Περιεχομένων

ΚΕΦ.1: Εισαγωγή, ΚΕΦ.2: Επίλυση Προβλημάτων, ΚΕΦ.3: Αναπαράσταση Γνώσης και Συλλογιστικές, ΚΕΦ.4: Αβέβαιη και Ασαφής Γνώση, ΚΕΦ.5: Μη Συμβολικές Μέθοδοι, ΚΕΦ.6: Σχεδιασμός Ενεργειών, ΚΕΦ.7: Μηχανική Μάθηση, ΚΕΦ.8: Προηγμένη Διασύνδεση με το Περιβάλλον, ΚΕΦ.9: Νοήμονες Πράκτορες, ΚΕΦ.10: Έμπειρα Συστήματα, ΚΕΦ.11: Συστήματα Γνώσης, ΚΕΦ.12: Εφαρμογές Συστημάτων Γνώσης, ΠΑΡΑΡΤ.1: Παραδείγματα σε PROLOG, ΠΑΡΑΡΤ.2: Το Σύστημα Κανόνων CLIPS, ΠΑΡΑΡΤ.3: Το Σύστημα FLEX, Βιβλιογραφία, Ευρετήριο

Πλήρης Πίνακας Περιεχομένων  

Επικοινωνία:    
Βλαχάβας Ιωάννης
Τμήμα Πληροφορικής
Σχολή Θετικών Επιστημών
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
ΤΚ 540 06, Θεσσαλονίκη

Τηλ. 2310-998145
Fax: 2310-998419
   

[ Κεντρική Σελίδα ]  [ Περιεχόμενα Βιβλίου ]  [ Ενδεικτικές Σελίδες ]  [ e-mail ]