Από 3/2006 κυκλοφορεί το Τεχνητή Νοημοσύνη: 3η Έκδοση.


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟΥ

  ΠΡΟΛΟΓΟΣ
       
  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
       
  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
       
1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
  1.1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ
  1.2 Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ
  1.3 Η ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΣΗΜΕΡΑ
  1.4 ΕΠΙΛΟΓΟΣ
  ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
       
2 ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
  2.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
    2.1.1 Περιγραφή με Χώρο Καταστάσεων
    2.1.2 Περιγραφή με Αναγωγή
  2.2 ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
    2.2.1 Χώρος Αναζήτησης
    2.2.2 Χαρακτηριστικά Αλγορίθμων
    2.2.3 Διαδικασία Επιλογής ενός Αλγορίθμου Αναζήτησης
    2.2.4 Ένας Γενικός Αλγόριθμος Αναζήτησης
  2.3 ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΤΥΦΛΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
    2.3.1 Αναζήτηση Πρώτα σε Βάθος
    2.3.2 Αναζήτηση Πρώτα σε Πλάτος
    2.3.3 Αλγόριθμος Επαναληπτικής Εκβάθυνσης
    2.3.4 Αναζήτηση Διπλής Κατεύθυνσης
    2.3.5 Επέκταση και Οριοθέτηση
    2.3.6 Εφαρμογή των Αλγορίθμων Τυφλής Αναζήτησης
  2.4 ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΕΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
    2.4.1 Ευριστικές Συναρτήσεις σε Μικρά Προβλήματα
    2.4.2 Αναζήτηση με Αναρρίχηση Λόφων
    2.4.3 Ακτινωτή Αναζήτηση
    2.4.4 Αναζήτηση Πρώτα στο Καλύτερο
    2.4.5 Ο Αλγόριθμος Άλφα-Άστρο (Α*)
    2.4.6 Εφαρμογή των Αλγορίθμων Ευριστικής Αναζήτησης
  2.5 ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΣΕ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΔΥΟ ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ
    2.5.1 Ο Αλγόριθμος Minimax
    2.5.2 Ο Αλγόριθμος Alpha-Beta
    2.5.3 Σύγκριση του AB με τον Minimax
  2.6 ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ
    2.6.1 Παραγωγή και Δοκιμή
    2.6.2 Κλασσικοί Αλγόριθμοι Αναζήτησης
    2.6.3 Αλγόριθμοι Ελέγχου Συνέπειας
  ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
  ΑΣΚΗΣΕΙΣ - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
       
3 ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΓΝΩΣΗΣ  ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ
  3.1 ΛΟΓΙΚΗ
    3.1.1 Προτασιακή Λογική
    3.1.2 Κατηγορηματική Λογική
    3.1.3 Διαζευκτική Μορφή της Λογικής
    3.1.4 Μη-μονότονη λογική
  3.2 ΔΟΜΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΝΩΣΗΣ
    3.2.1 Σημασιολογικά Δίκτυα
    3.2.2 Πλαίσια
    3.2.3 Εννοιολογική Εξάρτηση
    3.2.4 Σενάρια
  3.3 ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΚΑΝΟΝΕΣ
    3.3.1 Συστήματα Εξαγωγής Συμπερασμάτων
    3.3.2 Συστήματα Παραγωγής
  3.4 ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
    3.4.1 Χρονική Λογική
    3.4.2 Λογική Χρονικών Διαστημάτων
    3.4.3 Το Πρόβλημα του Πλαισίου
  3.5 ΕΙΔΗ ΣΥΛΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
  ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
  ΑΣΚΗΣΕΙΣ - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
       
4 ΑΒΕΒΑΙΗ ΚΑΙ ΑΣΑΦΗΣ ΓΝΩΣΗ
  4.1 ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ
    4.1.1 Χρήση πιθανοτήτων - Νόμος του Bayes
    4.1.2 Συντελεστές Βεβαιότητας
    4.1.3 Δίκτυα Πιθανοτήτων
    4.1.4 Προσέγγιση Dempster Shafer
  4.2 ΑΣΑΦΕΙΑ
    4.2.1 Ασαφής Λογική και Θεωρία Ασαφών Συνόλων
    4.2.2 Ασαφής Συλλογιστική
    4.2.3 Συστήματα Ασαφούς Συλλογιστικής
    4.2.4 Εφαρμογές
  ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
  ΑΣΚΗΣΕΙΣ - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
       
5 ΜΗ ΣΥΜΒΟΛΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ
  5.1 ΝΕΥΡΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ
    5.1.1 Μοντέλο Τεχνητού Νευρώνα
    5.1.2 Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα
    5.1.3 Μάθηση και Ανάκληση
    5.1.4 Βασικά Χαρακτηριστικά
    5.1.5 Δίκτυα με Απλή Τροφοδότηση
    5.1.6 Νευρωνικά Δίκτυα με Ανατροφοδότηση
    5.1.7 Εφαρμογές ΤΝΔ
  5.2 ΓΕΝΕΤΙΚΟΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ
    5.2.1 Αναπαράσταση Υποψήφιων Λύσεων
    5.2.2 Συνάρτηση Καταλληλότητας
    5.2.3 Διαδικασία Επιλογής Γονέων
    5.2.4 Αναπαραγωγή
    5.2.5 Παραδείγματα
    5.2.6 Αποτελεσματικότητα και Αποδοτικότητα
    5.2.7 Εφαρμογές
    5.2.8 Γενετικός Προγραμματισμός
  ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
  ΑΣΚΗΣΕΙΣ - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
       
6 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ
  6.1 ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ – ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ STRIPS
  6.2 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
  6.3 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΠΛΑΝΩΝ
    6.3.1 Αναπαράσταση Μη-Γραμμικών Πλάνων
    6.3.2 Αλγόριθμος Παραγωγής Μερικώς Διατεταγμένων Πλάνων
    6.3.3 Χρήση Μη-Συγκεκριμένων Ενεργειών
  6.4 ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
    6.4.1 Σχεδιασμός Βασισμένος σε Γράφους
    6.4.2 Ο Σχεδιασμός σαν Πρόβλημα Ικανοποίησης Προτάσεων
  6.5 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΛΑΝΩΝ
  6.6 ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ
    6.6.1 Δημιουργία Γραμμικών Πλάνων με Ανάστροφη Διάσχιση
    6.6.2 Ιεραρχικός Σχεδιασμός
    6.6.3 Σχεδιασμός στο Χρόνο
    6.6.4 Αλληλεπίδραση Δημιουργίας και Εκτέλεσης Πλάνων
  ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
  ΑΣΚΗΣΕΙΣ - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
       
7 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ
  7.1 Η ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΩΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
  7.2 ΕΠΑΓΩΓΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ
    7.2.1 Ο Αλγόριθμος Απαλοιφής Υποψηφίων
    7.2.2 Ο Αλγόριθμος ID3
  7.3 ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ ΜΑΘΗΣΗΣ
    7.3.1 Μάθηση κατά Bayes
    7.3.2 Μάθηση Βασισμένη σε Παραδείγματα
    7.3.3 Ενισχυτική Μάθηση
  7.4 ΕΥΡΕΣΗ ΓΝΩΣΗΣ ΣΕ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
    7.4.1 Τα Στάδια της Εύρεσης Γνώσης
    7.4.2 Είδη Γνώσης που Προκύπτουν
    7.4.3 Προβλήματα στην Αναζήτηση Γνώσης
  ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
  ΑΣΚΗΣΕΙΣ - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
       
8 ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
  8.1 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
    8.1.1 Κατανόηση Φυσικής Γλώσσας
    8.1.2 Παραγωγή Φυσικής Γλώσσας
    8.1.3 Εφαρμογές Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας
  8.2 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΡΑΣΗ
    8.2.1 Ψηφιακή Περιγραφή Εικόνας
    8.2.2 Στάδια Επεξεργασίας
    8.2.3 Εφαρμογές Μηχανικής Όρασης
  8.3 ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ
    8.3.1 Τα μέρη ενός ρομπότ
    8.3.2 Είδη Ρομπότ
  ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
  ΑΣΚΗΣΕΙΣ - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
       
9 ΝΟΗΜΟΝΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ
  9.1 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ
  9.2 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ
  9.3 ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ
  9.4 ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
  9.5 ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΙΚΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ
  9.6 ΥΒΡΙΔΙΚΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ
  9.7 ΚΙΝΗΤΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ
  9.8 ΠΟΛΥΠΡΑΚΤΟΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
    9.8.1 Πρωτόκολλα Επικοινωνίας
    9.8.2 Πρωτόκολλα Αλληλεπίδρασης
  9.9 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
  ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
  ΑΣΚΗΣΕΙΣ - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
       
10 ΕΜΠΕΙΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
  10.1 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΜΠΕΙΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
    10.1.1 Έμπειρα Συστήματα και Συμβατικά Προγράμματα
    10.1.2 Έμπειρα Συστήματα και Άνθρωποι-Ειδικοί
    10.1.3 Εφαρμογές των Εμπείρων Συστημάτων
  10.2 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
    10.2.1 Δομή και Λειτουργία
    10.2.2 Αρχιτεκτονική Μαυροπίνακα
  10.3 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΕΙΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
  10.4 ΕΚΜΑΙΕΥΣΗ ΓΝΩΣΗΣ
    10.4.1 Προβλήματα στη Διαδικασία Εκμαίευσης της Γνώσης
    10.4.2 Μεθοδολογίες Εκμαίευσης Γνώσης
    10.4.3 Συμπεράσματα
  10.5 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
    10.5.1 Γλώσσες Προγραμματισμού ΤΝ
    10.5.2 Κελύφη Εμπείρων Συστημάτων
  ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
  ΑΣΚΗΣΕΙΣ - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
       
11 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΝΩΣΗΣ
  11.1 ΣΥΛΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΜΟΝΤΕΛΑ
  11.2 ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
  11.3 ΣΥΛΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
  ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
  ΑΣΚΗΣΕΙΣ - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
       
12 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΝΩΣΗΣ
  12.1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
    12.1.1 Μοντέλα Κατηγοριοποίησης
    12.1.2 Μέθοδοι Κατηγοριοποίησης
    12.1.3 Μελέτη Περιπτώσεων
  12.2 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
    12.2.1 Μοντέλα Διαμόρφωσης
    12.2.2 Μέθοδοι Διαμόρφωσης
    12.2.3 Μελέτη Περιπτώσεων
  12.3 ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΒΛΑΒΩΝ
    12.3.1 Χαρακτηριστικά Προβλημάτων Διάγνωσης
    12.3.2 Γενικό Μοντέλο Διάγνωσης
    12.3.3 Δημιουργία και Έλεγχος Υποθέσεων
    12.3.4 Διάκριση Υποθέσεων
    12.3.5 Μελέτη Περιπτώσεων
  ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
  ΑΣΚΗΣΕΙΣ - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
       
Π1 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΕ PROLOG
  Π1.1 ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
    Π1.1.1 Αλγόριθμοι τυφλής αναζήτησης
    Π1.1.2 Αλγόριθμοι ευριστικής αναζήτησης
    Π1.1.3 Αναπαράσταση γνώσης με πλαίσια
  Π1.2 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ
  Π1.3 ΠΟΛΥΠΡΑΚΤΟΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
    Π1.3.1 Αναζήτηση Διαδρομής
    Π1.3.2 Αντιδραστικοί Πράκτορες
    Π1.3.3 Υλοποίηση του πρωτοκόλλου KQML
       
Π2 ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΝΟΝΩΝ CLIPS
  Π2.1 ΔΟΜΗ ΤΟΥ CLIPS
  Π2.2 ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ CLIPS
    Π2.2.1 Βασικά Δομικά Στοιχεία
    Π2.2.2 Μεταβλητές
    Π2.2.3 Γεγονότα
    Π2.2.4 Κανόνες
  Π2.3 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
  Π2.4 ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ
  Π2.5 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ
  Π2.6 ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ
  Π2.7 ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΝΟΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ
    Π2.7.1 Προτεραιότητα Kανόνων
    Π2.7.2 Στρατηγικές Επίλυσης Συγκρούσεων
  Π2.8 ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ CLIPS
  Π2.9 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
  ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
  ΑΣΚΗΣΕΙΣ
       
Π3 ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ FLEX
  Π3.1 ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
  Π3.2 ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
  Π3.3 Η ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΓΝΩΣΗΣ KSL
    Π3.3.1 'Οροι
    Π3.3.2 Αντικείμενα
    Π3.3.3 Αριθμητικές Εκφράσεις
    Π3.3.4 Λογικές και Διαδικαστικές Εκφράσεις
    Π3.3.5 Δομές Ελέγχου
    Π3.3.6 Προτάσεις
    Π3.3.7 Παράδειγμα Έμπειρου Συστήματος σε FLEX
       
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
       
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

[ Κεντρική Σελίδα ]  [ Περιεχόμενα ]  [ Ενδεικτικές Σελίδες ]  [ e-mail ]