Αρχική 
Περιεχόμενα 
Πρόλογος 
Επικοινωνία 
Εκπαιδ/κό Υλικό 
Γλωσσάριο 
Σύνδεσμοι 
Α' Έκδοση 


Κεντρική Διάθεση
Eκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας,
Εγνατίας 156 (ισόγειο),
ΤΚ 540 06, Θεσσαλονίκη,
τηλ.: 2310 891 741, φαξ: 2310 891 731
e-mail: uompress@uom.gr
Διεύθυνση: Ιωάννα Δανδέλια

Επικοινωνία
Ομάδα Ευφυών Συστημάτων & Επεξεργασίας Γνώσης
Intelligent Systems & Knowledge Processing group
e-mail:  AIbook @ csd.auth.gr
Τηλέφωνα:  2310-998145, -8402, -7913, -8433
Fax:  2310-998362
Διεύθυνση:  Τμήμα Πληροφορικής
Σχολή Θετικών Επιστημών
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
ΤΚ 541 24, Θεσσαλονίκη

   
Προσωπική Σελίδα Προσωπική Σελίδα Προσωπική Σελίδα Προσωπική Σελίδα Προσωπική Σελίδα