Αρχική 
Περιεχόμενα 
Πρόλογος 
Επικοινωνία 
Εκπαιδ/κό Υλικό 
Γλωσσάριο 
Σύνδεσμοι 
Α' Έκδοση 


         Η σελίδα είναι υπό κατασκευή!!         

 Σχεδιασμός Ενεργειών (Planning)  

 Ευφυείς Πράκτορες (Intelligent Agents)  

 Σημασιολογικό Διαδίκτυο (Semantic Web)  

 Αναπαράσταση Γνώσης & Συλλογιστική  

 Μηχανική Μάθηση και Ανακάλυψη Γνώσης σε Δεδομένα  

 Συστήματα Γνώσης (Knowledge Systems)  

 Ενοιολογικοί Γράφοι (Conceptual Graphs)  

 Νευρωνικά Δίκτυα (Neural Networks)  

 Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας (NLP)  

 Διάφορα  


   
Προσωπική Σελίδα Προσωπική Σελίδα Προσωπική Σελίδα Προσωπική Σελίδα Προσωπική Σελίδα