Αρχική 
Περιεχόμενα 
Πρόλογος 
Επικοινωνία 
Εκπαιδ/κό Υλικό 
Γλωσσάριο 
Σύνδεσμοι 
Α' Έκδοση 


Εκπαιδευτικό Υλικό
Όπως και στην 1η Έκδοση, το βιβλίο συνοδεύεται από επιπλέον εκπαιδευτικό υλικό, τόσο για τον διδάσκοντα όσο και για τους/τις φοιτητές/φοιτήτριες.
§ Υλοποιήσεις αλγορίθμων και προγραμμάτων των Παραρτημάτων του βιβλίου στις γλώσσες προγραμματισμού Prolog και Clips, καθώς και Flash Animations με παραδείγματα εκτέλεσης.
§ Οδηγός Εκμάθησης Prolog (εφαρμογή Macromedia Shockwave)
§ Εγχειρίδιο (500ΚΒ, αρχείο PDF) για το εργαλείο τεχνολογίας γνώσης Flex.
§ Διαφάνειες για τον Διδάσκοντα.
 


   
Προσωπική Σελίδα Προσωπική Σελίδα Προσωπική Σελίδα Προσωπική Σελίδα Προσωπική Σελίδα