Αρχική 
Περιεχόμενα 
Πρόλογος 
Επικοινωνία 
Εκπαιδ/κό Υλικό 
Γλωσσάριο 
Σύνδεσμοι 
Α' Έκδοση 


Σελίδα εκπαιδευτικού υλικού για το σύστημα κανόνων παραγωγής CLIPS.

CLIPS Logo
  • Κώδικας (zip file) για τα προγράμματα CLIPS που βρίσκονται στο Παράρτημα 2.
    • Κίνηση ρομπότ.
    • Αντιμετώπιση άμεσου κινδύνου.
    • Διάγνωση βλάβης βασισμένης σε μοντέλο.
  • Οδηγίες εκτέλεσης των προγραμμάτων CLIPS.
  • Η επίσημη σελίδα του CLIPS.

   
Προσωπική Σελίδα Προσωπική Σελίδα Προσωπική Σελίδα Προσωπική Σελίδα Προσωπική Σελίδα