Αρχική 
Περιεχόμενα 
Πρόλογος 
Επικοινωνία 
Εκπαιδ/κό Υλικό 
Γλωσσάριο 
Σύνδεσμοι 
Α' Έκδοση 

CD
Τμήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που
χρησιμοποίησαν την
Α' Έκδοση.


ΠΡΟΣΟΧΗ!
Από Αύγουστο-2020 κυκλοφορεί η Δ' Έκδοση του βιβλίου με εκτενείς βελτιώσεις και σημαντικές προσθήκες. Ενημερωθείτε σχετικά στο νέο ιστοτόπο https://aibook.gr.


Τεχνητή Νοημοσύνη είναι ο τομέας της επιστήμης των υπολογιστών, που ασχολείται με τη σχεδίαση ευφυών υπολογιστικών συστημάτων, δηλαδή συστημάτων που επιδεικνύουν χαρακτηριστικά που σχετίζουμε με τη νοημοσύνη στην ανθρώπινη συμπεριφορά.


Σελίδες 864

Εκδόσεις Παν/μίου Μακεδονίας

ISBN: 978-960-8396-64-7


Κωδικός σε Εύδοξο: 12867416
Εξώφυλλο

Το βιβλίο προσεγγίζει την Τεχνητή Νοημοσύνη οριοθετώντας τα προβλήματα που αντιμετωπίζει, περιγράφοντας τρόπους αναπαράστασης γνώσης για αυτά και αλγορίθμους αναζήτησης λύσεών τους. Επιπλέον, παρουσιάζει κλασικές εφαρμογές που ιστορικά ανήκουν στην περιοχή, όπως το σχεδιασμό ενεργειών, τη μηχανική μάθηση, τα συστήματα γνώσης, καθώς και πιο σύγχρονες εφαρμογές όπως τους ευφυείς πράκτορες και το σημασιολογικό διαδίκτυο. Το βιβλίο συμπληρώνεται με αλγορίθμους και παραδείγματα εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης υλοποιημένα σε PROLOG και CLIPS, δύο διαδεδομένες γλώσσες προγραμματισμού του χώρου.

Πρωταρχικός σκοπός του βιβλίου ήταν να αποτελέσει ένα διδακτικό βοήθημα για τη διδασκαλία ενός εισαγωγικού μαθήματος στην Τεχνητή Νοημοσύνη. Η πρώτη έκδοση έτυχε ευρείας αποδοχής από το σύνολο σχεδόν των Τμημάτων Πληροφορικής της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Στη δεύτερη έκδοση η ύλη αναδιαρθρώθηκε για διευκόλυνση της διδασκαλίας και υπάρχοντα θέματα αναβαθμίστηκαν, ιδωμένα υπό νέα οπτική γωνία. Τέλος, προστέθηκαν νέα θέματα μεγάλου ερευνητικού και εμπορικού ενδιαφέροντος, κάνοντας το βιβλίο κατάλληλο για χρήση σε εξειδικευμένα προπτυχιακά ή μεταπτυχιακά μαθήματα.

H τρίτη έκδοση συνοδεύεται από CD με διαφάνειες, προγράμματα και υλοποιήσεις αλγορίθμων, πολυμεσικό εκπαιδευτικό υλικό, γλωσσάριο ορολογίας, κτλ.

Ταυτότητα Γ' Έκδοσης
Ι. Βλαχάβας, Π. Κεφαλάς, Ν. Βασιλειάδης, Φ. Κόκκορας, Η. Σακελλαρίου.
Τεχνητή Νοημοσύνη - Γ' Έκδοση, ISBN: 978-960-8396-64-7
Έκδοση/Διάθεση: Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 2011

Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 12867416
I . Vlahavas , P . Kefalas , N . Bassiliades , F . Kokkoras , Ι. Sakellariou.
Artificial Intelligence - 3rd Εdition, ISBN: 978-960-8396-64-7,
Publisher: University of Macedonia Press / Greece, 2011.   
Προσωπική Σελίδα Προσωπική Σελίδα Προσωπική Σελίδα Προσωπική Σελίδα Προσωπική Σελίδα