Αρχική 
Περιεχόμενα 
Πρόλογος 
Επικοινωνία 
Εκπαιδ/κό Υλικό 
Γλωσσάριο 
Σύνδεσμοι 
Α' Έκδοση 


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 
Α  Β  Γ  Δ  Ε  Ζ  Η  Θ  Ι  Κ  Λ  Μ  Ν  Ξ  Ο  Π  Ρ  Σ  Τ  Υ  Φ  Χ  Ψ  Ω 
- e -
Επιλέξτε κάποιο αρχικό γράμμα για να δείτε τους αντίστοιχους όρους.

eager learning έγκαιρη μάθηση
edge detection εντοπισμός ακμών
effectors εξαρτήματα δράσης
elementary perceptron στοιχειώδες perceptron
encapsulation εγκλεισμός (αντικειμένου)
energy function συνάρτηση ενέργειας
Enforced Hill-Climbing Search αναζήτηση με εξαναγκασμένη αναρρίχηση λόφου
entropy of information εντροπία πληροφορίας
episode mining algorithms εξόρυξη επεισοδίων
episodical knowledge επεισοδιακή γνώση
epochs εποχές
equivalence ισοδυναμία
equivalence rules κανόνες ισοδυναμίας
erasure διαγραφή
error driven learning μάθηση καθοδηγούμενη από το σφάλμα
Euclidian distance Ευκλείδεια απόσταση
evaluation αποτίμηση
evaluation function συνάρτηση αξιολόγησης
event-driven rule ενεργός κανόνας
evoking strength δύναμη πρόκλησης
exhaustive search εξαντλητική αναζήτηση
existential graphs υπαρξιακοί γράφοι
existential quantifier υπαρξιακός ποσοδείκτης
exoneration αθώωση
expert system έμπειρο σύστημα
expert system shell κέλυφος έμπειρου συστήματος
explicit knowledge ρητή γνώση
extension principle αρχή της επέκτασης

 


   
Προσωπική Σελίδα Προσωπική Σελίδα Προσωπική Σελίδα Προσωπική Σελίδα Προσωπική Σελίδα