Αρχική 
Περιεχόμενα 
Πρόλογος 
Επικοινωνία 
Εκπαιδ/κό Υλικό 
Γλωσσάριο 
Σύνδεσμοι 
Α' Έκδοση 


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 
Α  Β  Γ  Δ  Ε  Ζ  Η  Θ  Ι  Κ  Λ  Μ  Ν  Ξ  Ο  Π  Ρ  Σ  Τ  Υ  Φ  Χ  Ψ  Ω 
- h -
Επιλέξτε κάποιο αρχικό γράμμα για να δείτε τους αντίστοιχους όρους.

Hebbian rule κανόνας Hebb
hetero-associative memories ετεροσυσχετιζόμενες μνήμες
heuristic ευριστικός μηχανισμός
heuristic classification ευριστική κατηγοριοποίηση
heuristic function ευριστική συνάρτηση
heuristic match ευριστική ταυτοποίηση
heuristic search αναζήτηση ευριστική
heuristic search ευριστική αναζήτηση
heuristic value ευριστική τιμή
hidden layer κρυφά επίπεδα
hidden layers κρυφά επίπεδα
hierarchical planning ιεραρχικός σχεδιασμός
Hierarchical Task Networks ιεραρχικά δίκτυα διεργασιών
hierarchy concept type ιεραρχία τύπων εννοιών
hierarchy relation type ιεραρχία τύπων σχέσεων
higher order constraint περιορισμός ανώτερης τάξης
Hill Climbing Search αναζήτηση αναρρίχησης λόφων
horizon effect φαινόμενο ορίζοντα
Horn clauses προτάσεις Horn
humanoid robots ανθρωποειδή ρομπότ
hybrid agent υβριδικός πράκτορας
hypotheses discrimination διάκριση υποθέσεων
hypothesis space χώρος υποθέσεων
hypothesize and test δημιουργία και έλεγχος υποθέσεων

 


   
Προσωπική Σελίδα Προσωπική Σελίδα Προσωπική Σελίδα Προσωπική Σελίδα Προσωπική Σελίδα