Αρχική 
Περιεχόμενα 
Πρόλογος 
Επικοινωνία 
Εκπαιδ/κό Υλικό 
Γλωσσάριο 
Σύνδεσμοι 
Α' Έκδοση 


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 
Α  Β  Γ  Δ  Ε  Ζ  Η  Θ  Ι  Κ  Λ  Μ  Ν  Ξ  Ο  Π  Ρ  Σ  Τ  Υ  Φ  Χ  Ψ  Ω 
- k -
Επιλέξτε κάποιο αρχικό γράμμα για να δείτε τους αντίστοιχους όρους.

K-consistency Κ-συνέπεια
K-means algorithm αλγόριθμος Κ-μέσων
knapsack problem πρόβλημα ταξιδιωτικού σάκου
k-nearest neighbors algorithm αλγόριθμος κ-πλησιέστερων γειτόνων
knowledge γνώση
knowledge acquisition απόκτηση γνώσης
knowledge base βάση γνώσης
knowledge based system σύστημα βασισμένο στη γνώση
knowledge capture σύλληψη γνώσης
knowledge elicitation εκμαίευση γνώσης
knowledge engineer μηχανικός γνώσης
knowledge engineering τεχνολογία γνώσης
knowledge extraction εξαγωγή γνώσης
knowledge management διαχείριση γνώσης
knowledge modeling μοντελοποίηση γνώσης
knowledge source πηγή γνώσης
knowledge system σύστημα βασισμένο στη γνώση
Kohonen networks δίκτυα Kohonen (νευρωνικά)
Kripke structure δομή Kripke

 


   
Προσωπική Σελίδα Προσωπική Σελίδα Προσωπική Σελίδα Προσωπική Σελίδα Προσωπική Σελίδα