Αρχική 
Περιεχόμενα 
Πρόλογος 
Επικοινωνία 
Εκπαιδ/κό Υλικό 
Γλωσσάριο 
Σύνδεσμοι 
Α' Έκδοση 


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 
Α  Β  Γ  Δ  Ε  Ζ  Η  Θ  Ι  Κ  Λ  Μ  Ν  Ξ  Ο  Π  Ρ  Σ  Τ  Υ  Φ  Χ  Ψ  Ω 
- o -
Επιλέξτε κάποιο αρχικό γράμμα για να δείτε τους αντίστοιχους όρους.

object αντικείμενο
object instances στιγμιότυπα αντικειμένου
object-oriented programming αντικειμενοστραφής προγραμματισμός
obligation υποχρέωση
occurs check έλεγχος εμφάνισης
OCR - Optical Character Recognition οπτική αναγνώριση χαρακτήρων
offsprings απόγονοι
omniscience παντογνωσία
ontology οντολογία
open world ανοιχτός κόσμος
opportunistic scheduling καιροσκοπικός χρονοπρογραμματισμός
optimal solution βέλτιστη λύση
optimization βελτιστοποίηση
OR tree δένδρο OR
order inconsistent plan πλάνο ασυνεπές ως προς τις διατάξεις
ordered game tree διατεταγμένο δένδρο
ordering constraint περιορισμοί διάταξης
output layer επίπεδα εξόδου
output layer επίπεδο εξόδου
overfitting υπερπροσαρμογή
overloading υπερφόρτωση
OWL classes κλάσεις OWL
OWL properties ιδιότητες OWL
OWL restriction περιορισμοί ιδιοτήτων OWL

 


   
Προσωπική Σελίδα Προσωπική Σελίδα Προσωπική Σελίδα Προσωπική Σελίδα Προσωπική Σελίδα