Αρχική 
Περιεχόμενα 
Πρόλογος 
Επικοινωνία 
Εκπαιδ/κό Υλικό 
Γλωσσάριο 
Σύνδεσμοι 
Α' Έκδοση 


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 
Α  Β  Γ  Δ  Ε  Ζ  Η  Θ  Ι  Κ  Λ  Μ  Ν  Ξ  Ο  Π  Ρ  Σ  Τ  Υ  Φ  Χ  Ψ  Ω 
- u -
Επιλέξτε κάποιο αρχικό γράμμα για να δείτε τους αντίστοιχους όρους.

unary constraint μοναδιαίος περιορισμός
unconditional probability πιθανότητα άνευ συνθηκών
underfitting υποπροσαρμογή
unification ενοποίηση
unifier ενοποιητής
unit clause μοναδιαία πρόταση
universal quantifier καθολικός ποσοδείκτης
unrestrict επέκταση
unsupervised learning μάθηση χωρίς επίβλεψη

 


   
Προσωπική Σελίδα Προσωπική Σελίδα Προσωπική Σελίδα Προσωπική Σελίδα Προσωπική Σελίδα