Αρχική 
Περιεχόμενα 
Πρόλογος 
Επικοινωνία 
Εκπαιδ/κό Υλικό 
Γλωσσάριο 
Σύνδεσμοι 
Α' Έκδοση 


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 
Α  Β  Γ  Δ  Ε  Ζ  Η  Θ  Ι  Κ  Λ  Μ  Ν  Ξ  Ο  Π  Ρ  Σ  Τ  Υ  Φ  Χ  Ψ  Ω 
- n -
Επιλέξτε κάποιο αρχικό γράμμα για να δείτε τους αντίστοιχους όρους.

naive Bayes classifier απλός ταξινομητής Bayes
namespace χώρος ονομάτων
natural language φυσική γλώσσα
negation as failure άρνηση ως αποτυχία
negative context αρνητικό πλαίσιο (συμφραζόμενων)
negative preconditions αρνητικές προϋποθέσεις
negotiation διαπραγμάτευση
network paralysis παράλυση νευρωνικού δικτύου
neural network νευρωνικό δίκτυο
neuron νευρώνας
node consistency συνέπεια κόμβου
noise reduction μείωση θορύβου
non-determinism μη-αιτιοκρατία
non-monotonic modal logic μη μονότονη τροπική λογική
non-symbolic artificial intelligence μη συμβολική τεχνητή νοημοσύνη
null plan μηδενικό πλάνο

 


   
Προσωπική Σελίδα Προσωπική Σελίδα Προσωπική Σελίδα Προσωπική Σελίδα Προσωπική Σελίδα