Αρχική 
Περιεχόμενα 
Πρόλογος 
Επικοινωνία 
Εκπαιδ/κό Υλικό 
Γλωσσάριο 
Σύνδεσμοι 
Α' Έκδοση 


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 
Α  Β  Γ  Δ  Ε  Ζ  Η  Θ  Ι  Κ  Λ  Μ  Ν  Ξ  Ο  Π  Ρ  Σ  Τ  Υ  Φ  Χ  Ψ  Ω 
- l -
Επιλέξτε κάποιο αρχικό γράμμα για να δείτε τους αντίστοιχους όρους.

laddered grids βαθμωτά πλέγματα
lambda expressions εκφράσεις-λ
lateral excitation παράπλευρη διέγερση
lateral inhibition παράπλευρη καταστολή
layer στρώματα
lazy learning αναβλητική μάθηση
learning μάθηση
learning from examples μάθηση με παραδείγματα
learning from observation μάθηση από παρατήρηση
least commitment principle αρχή της ελάχιστης δέσμευσης
linear associator γραμμικός συσχετιστής
linear plan γραμμικό πλάνο
linear regression γραμμική παρεμβολή
linear resolution γραμμική ανάλυση
linear time logic γραμμική χρονική λογική
linearly separable problems γραμμικώς διαχωρίσιμα προβλήματα
literal λεκτικό
local minima τοπικά ελάχιστα
logic clause λογική πρόταση
logic contradiction λογική αντίφαση
logic semantics λογική σημασιολογία
logic substitution λογική αντικατάσταση
logical inadequacy λογική ανεπάρκεια
logical necessity λογική αναγκαιότητα
logical sufficiency λογική επάρκεια
logistic function λογιστική συνάρτηση
logistics εφοδιαστική

 


   
Προσωπική Σελίδα Προσωπική Σελίδα Προσωπική Σελίδα Προσωπική Σελίδα Προσωπική Σελίδα