Αρχική 
Περιεχόμενα 
Πρόλογος 
Επικοινωνία 
Εκπαιδ/κό Υλικό 
Γλωσσάριο 
Σύνδεσμοι 
Α' Έκδοση 


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 
Α  Β  Γ  Δ  Ε  Ζ  Η  Θ  Ι  Κ  Λ  Μ  Ν  Ξ  Ο  Π  Ρ  Σ  Τ  Υ  Φ  Χ  Ψ  Ω 
- g -
Επιλέξτε κάποιο αρχικό γράμμα για να δείτε τους αντίστοιχους όρους.

game tree δένδρο παιγνίου
gene γονίδιο
general problem solver γενικός επιλυτής προβλημάτων
generalization rule κανόνας γενίκευσης
generalized modus ponens γενικευμένος τρόπος του θέτειν
generalized modus tollens γενικευμένος τρόπος του αναιρείν
generate and test παραγωγή και δοκιμή
generation gap χάσμα γενεών
genetic algorithms γενετικοί αλγόριθμοι
genetic programming γενετικός προγραμματισμός
genotype γονότυπος
goal driven αναζήτηση οδηγούμενη από στόχους
goals of attainment στόχοι επίτευξης
graded learning βαθμολογημένη μάθηση
gradient descent επικλινής καθόδος
gradient descent optimization βελτιστοποίηση επικλινούς καθόδου
graph expansion επέκταση γράφου
graph-based planning σχεδιασμός βασισμένος σε γράφους
grid πλέγμα
grip λαβή
ground term βασικός όρος
guided-probe approach προσέγγιση καθοδηγούμενων δοκιμών

 


   
Προσωπική Σελίδα Προσωπική Σελίδα Προσωπική Σελίδα Προσωπική Σελίδα Προσωπική Σελίδα